Könyvtár

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  Moodle  ISSUU  Könyvtár 
Könyvtár

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sepsiszentgyörgyi Karának könyvtára jellegét tekintve korlátozottan nyilvános egyetemi könyvtár, alapvető feladata lévén az egyetemen zajló oktatás, tanulás és kutatás támogatása. A könyvtár teljes körű szolgáltatásait elsősorban az egyetem oktatói, hallgatói és munkatársai vehetik igénybe, de kívülálló személyek is használhatják állományát a könyvtár olvasótermében.

A könyvtár állománya több mint 12.000 könyvtári egységet tartalmaz, amelyeket a Sepsiszentgyörgyi Karon működő szakképzésekhez szükséges magyar és idegen nyelvű egyetemi tankönyvek, szakkönyvek, referenciakönyvek, folyóiratok, elektronikus dokumentumok, illetve szakdolgozatok alkotják. Az internet-hozzáférést biztosító számítógépek katalógus- és adatbázis-használatra, illetve személyes munkavégzésre szolgálnak.

A könyvtár alapvető szolgáltatásai

 • helyben olvasás (szabad polcon elhelyezett, nem kölcsönözhető könyvek, folyóiratok, szakdolgozatok)
 •  olvasótermi tájékoztatás
 •  kölcsönzés, hosszabbítás
 •  online katalógus használata
 •  számítógép-használat (internet, elektronikus dokumentumok használata, szövegszerkesztés, stb.)
 •  az Egyetem által előfizetett tudományos adatbázisok használata
 • könyvtárközi kölcsönzés (a Sapientia EMTE könyvtárai között)

Nyitvatartás:

hétfő – péntek: 8:00–16:00 óra között

Vizsgaidőszakban, illetve vakációban ez a nyitásrend módosulhat.

Elérhetőség

Cím: 520036, Sepsiszentgyörgy (Sfântu Gheorghe), Csíki utca (Strada Ciucului), 50. szám, Kovászna megye

E-mail: csogagnesuni.sapientia.ro   

Beiratkozás

A könyvtári tagságra az egyetemi polgárok (hallgatók, oktatók, alkalmazottak) jogosultak, ők személyesen, a könyvtárban iratkozhatnak be. A könyvtárban történő, személyes beiratkozás esetében szükséges dokumentumok:

 • Hallgatók esetében:
  • érvényes diákigazolvány
  • személyazonossági igazolvány
  • 1 db. 3x4 cm nagyságú fénykép
  • kitöltött beiratkozási adatlap
 • Oktatók, alkalmazottak esetében:
  • személyazonossági igazolvány
  • kitöltött beiratkozási adatlap
 • Külső személyek beiratkozás nélkül használhatják a könyvtárat, érvényes személyazonossági igazolvány felmutatásával, ők egyszerű látogatói nyilvántartásba kerülnek 

Olvasótermi szabályzat

Az olvasószolgálat helyszíne a könyvtár olvasóterme, az olvasónak minden, könyvtári szolgáltatással kapcsolatos kérdéssel a pultnál szolgálatot végző könyvtároshoz kell fordulnia.

A könyvtárban való tartózkodás idejére az olvasó a könyvtári igazolványát le kell adja a kölcsönzőpultnál.

A Könyvtár olvasótermébe csak a legszükségesebb személyes tárgyakkal szabad bemenni. Csomagot, kabátot, ételt, italt bevinni tilos. Ezeket az előtérben elhelyezett szekrényekbe lehet tenni.

A csend megőrzése kötelező. Mobiltelefonon beszélni tilos.

A teremben az olvasó tájékozódását feliratok segítik, szükség esetén a könyvtáros nyújt eligazítást. A könyvek, folyóiratok a polcokról szabadon levehetők és az asztaloknál olvashatók. Ha a keresett dokumentum nincs az olvasóteremben, az olvasó kérőlappal igényelheti, hogy a könyvtáros kihozza azt a raktárból.

Használat után a könyveket az asztalokon kell hagyni. Tilos a levett könyveket a polcra visszatenni!

A könyvtárban Wi-Fi hálózaton keresztül saját eszközökkel is csatlakozhatnak az internetre.

Kölcsönzés

 • A kölcsönzés helyszíne az olvasóterem. A Könyvtár dokumentumainak kölcsönzése csak a beiratkozott – azaz teljes jogú könyvtártagsággal rendelkező – személyek által igénybe vehető szolgáltatás, érvényes könyvtári igazolvánnyal.
 • A keresett mű adatairól, elérhetőségéről az elektronikus katalógusban található informácit.
 • A kikölcsönzendő dokumentumról az olvasó kérőlapot tölt ki, melyet a könyvtáros a kölcsönzés idejére visszatartott igazolvány mellé tűz, és közli az olvasóval a kölcsönzés határidejét.
 • A kölcsönzési időtartam példányszám és keresettség függvényében változik két hét és egy tanulmányi félév között, ezt a könyvtáros a kölcsönzés időpontjában állapítja meg.
 • A kölcsönzés határidejét kötelező betartani, ellenkező esetben a könyvtár bizonyos időszakra felfüggesztheti az olvasó kölcsönzési jogát. A határidő lejárta előtt viszont hosszabbításra van lehetőség személyesen vagy e-mail-ben. Lehetőség van előjegyzésre, félretételre, egyszeri hosszabbításra!

Tájékoztatás

 • A könyvtár nyitvatartási idejében tájékoztatást lehet kérni a könyvtár és más könyvtárak állományáról, az állomány használatáról.

Katalógus

 • A keresett művel (könyv, folyóirat, elektronikus dokumentum, szakdolgozat) kapcsolatban a könyvtár számítógépes katalógusában találunk információkat. Elektronikus katalógusunk építése folyamatos, elérhető interneten keresztül a következő címen: http://opac3.ms.sapientia.ro/hu_HU/.
Sapientia.ro

Sapientia - Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Sepsiszentgyörgyi Kar

Sepsiszentgyörgy (Sfântu Gheorghe)
Postacím: 520036 Sepsiszentgyörgy (Sfântu Gheorghe)
Csíki utca 50. sz. (str. Ciucului nr. 50)
Tel.: +40 371 368 451
E-mail: sepsi@uni.sapientia.ro

 

btz webdesign